Ubezpieczenia mieszkania i domu
Dom i mieszkanie są najważniejszym i najcenniejszym dorobkiem naszego życia. Jest to azyl, w którym odpoczywamy po pracy. Dom i mieszkanie są miejscem, gdzie przechowujemy najważniejsze i najdroższe nam rzeczy. Nagłe niespodziewane zdarzenie np. pożar, powódź może spowodować, że w jednej chwili tracimy dorobek całego naszego życia. Katastrofy takie występują rzadko, ale powodują straty całkowite.

Ubezpieczenie mieszkania często kojarzy się z ochroną przed zagrażającymi i powszechnymi włamaniami. Zwróćmy jednak uwagę na to, że o wiele łatwiej odrobić stratę telewizora, czy też nawet obejść się bez niego, niż mieszkać pod mostem. Dlatego zawierając ubezpieczenie mieszkania bądź domu nie zapominajmy o ubezpieczeniu budulców mieszkania, czyli "murów", od skutków zdarzeń losowych.

W zależności od tego jaki wariant ubezpieczenia wybierzemy zakres jego obejmuje szkody powstałe na skutek:
- zdarzeń losowych (np. pożar, uderzenie pioruna zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie się ziemi),
- akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami,
- dewastacji,
- kradzieży z włamaniem i rabunku oraz zniszczenia związane z nimi,
- odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe odpowiadają za rabunek poza mieszkaniem, lecz tylko do określonej sumy. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić w warunkach ogólnych, czy masz szansę na odszkodowanie, gdy ktoś wyrwie Ci na ulicy torebkę lub aktówkę.
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie – są to ubezpieczenia, zawierane na czas określony bądź dożywotnio. Najczęściej spotyka się ubezpieczenia na czas określony (tzw. terminowe), w przypadku których ochrona ubezpieczeniowa jest udzielona w określonym czasie, np. na 30 lat – od 27 do 57 roku życia. Pieniądze są wypłacane, jeżeli w czasie, gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową miało miejsce zdarzenie objęte ubezpieczeniem, czyli jego śmierć. Śmierć oznacza równocześnie koniec obowiązku opłacania składek.
Ubezpieczenia na życie i zdrowie to dość istotny element każdego planu finansowego. Mogą zapewnić ochronę Twojej rodzinie lub firmie na wypadek Twojej śmierci bądź ciężkiej choroby. Produkty ubezpieczeniowe zostały tak opracowane, że można je starannie dopasować do Twoich własnych potrzeb i możliwości.

Nie ma osób, które mogłyby powiedzieć, że nie potrzebują ubezpieczenia swojego życia. Staje się ono niezwykle ważne, gdy w rodzinie są dzieci albo w sytuacji, kiedy na utrzymanie jej członków pracuje zawodowo jedna osoba. Śmierć rodziców bądź jedynego żywiciela rodziny za każdym razem może wiązać się z trudnymi problemami finansowymi pozostałych członków rodziny.

Wprawdzie pierwszorzędnym zadaniem polisy na życie jest zabezpieczenie przed spadkiem poziomu życia po śmierci ubezpieczonego, zawierają one również kilka dodatkowych funkcji, np.

- ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Dzięki tej opcji uposażonemu wypłacona zostanie wyższa kwota odszkodowania.
- dodanie do polisy ubezpieczenia zobowiązującego TU do wypłaty odszkodowania w przypadku trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.
- klauzula zobowiązująca TU do przejęcia na siebie obowiązku płacenia składki na wypadek niezdolności do pracy. To ubezpieczenie ma dwa warianty: w pierwszym TU przejmuje płacenie składek tylko w przypadku trwałego inwalidztwa, w drugim również w sytuacji, gdy ubezpieczający utraci możliwości wykonywania pracy w swoim zawodzie.Ubezpieczenia dla firm
Każdy właściciel firmy powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele zagrożeń wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. W Polsce firmy bardzo często zawierają umowy ubezpieczenia związane z posiadaną flotą pojazdów. Jednakże ryzyk, które powinniśmy mieć na uwadze, jest znacznie więcej. To w głównej mierze kradzieże, również wszelkiego typu żywioły – pożar, zalanie, uderzenie pioruna. Ubezpieczenie to także ochrona majątku firmy i zdrowia ludzi w przypadku wszelkiego rodzaju katastrof budowlanych. Właściciele firm mogą również, w trosce o swoich pracowników, zaopatrzyć w ochronę ubezpieczeniową całą załogę. Są to między innymi ubezpieczenia zdrowotne, grupowe polisy na życie czy też pracownicze programy emerytalne.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują firmom także mocno zaawansowane polisy, odnoszące się do finansów przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie oznacza ochronę nie tylko majątku firmy, lecz również zdrowia i życia pracowników.

Odpowiednio dobrane ubezpieczenie majątku uchroni przedsiębiorstwo przed stratami, a nawet przed bankructwem w przypadku pożaru, powodzi czy kradzieży z włamaniem.
Ubezpieczenia turystyczne
Planujesz letni lub zimowy wypoczynek za granicą? A może wyjeżdżasz do pracy do innego kraju? Jesteś właścicielem firmy delegującej pracowników za granicę? Ubezpieczenie turystyczne zapewni Tobie, Twoim bliskim lub pracownikom pełną ochronę na wypadek niespodziewanych zdarzeń za granicą.

Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, obojętnie czy jadą na wakacje, do pracy, na wyjazd służbowy czy aktywnie uprawiają sport.

Zakres ubezpieczenia jest szeroki i obejmuje między innymi koszty leczenia, usługi assistance, NNW, OC oraz bagaż podróżny. Sam wybierasz najdogodniejszy dla siebie zakres i sumy ubezpieczenia.

Dodatkowo w ofercie możliwe są ubezpieczenia:
- kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub też wcześniejszego z niej powrotu
- kosztów odwołania noclegów
- kosztów odwołania biletu lotniczego


Ubezpieczenie upraw rolnych
Ubezpieczenie upraw rolnych pomaga wielu rolnikom spać spokojnie. Ubezpieczyć możemy uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych.

Ubezpieczenie będzie wypłacone, kiedy szkody powstaną między innymi na skutek:
- powodzi,
- pioruna,
- gradu,
- przymrozków wiosennych.
- suszy,
- przezimowania,

Od 1 lipca 2008 roku rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Rolnicy mają w takim razie obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybraną firmą ubezpieczeniową, która zawarła z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, bądź inną wykonującą działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu albo wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania a także przymrozki wiosenne.

Od czego chroni nas ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uprawy rolne należące do rolników. Ubezpieczenie może być zawarte od pojedynczych ryzyk np. grad bądź w specjalnie przygotowanych pakietach. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy i buraków cukrowych od gradu oraz przymrozków wiosennych. Uprawy rzepaku są zazwyczaj ubezpieczane od ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych oraz gradu.

Sankcje za brak ubezpieczenia:
Ubezpieczenie jest obowiązkowe. Brak posiadania takiego ubezpieczenia może sprawić wiele problemów w przypadku wystąpienia szkody. Nagłe, niespodziewane zdarzenia losowe może spowodować zachwianie sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego. Brak takiego ubezpieczenia może jednocześnie skutkować nałożeniem kary przez Wójta gminy.
Ubezpieczenia komunikacyjne
Dzięki ubezpieczeniom komunikacyjnym ochroną obejmujemy samochody oraz pasażerów nim podróżujących. W naszej ofercie znajdziecie Państwo ubezpieczenia dopasowane do Waszych potrzeb. Dzięki współpracy z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi możemy zaproponować szereg zniżek. W tym m.in.:
- zniżka za zniżkę – za wypracowaną zniżkę w OC możemy zaproponować zniżki w AC
- atrakcyjne pakiety dla poszczególnych marek samochodów
- korzystna oferta dla osób z bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia – już nawet po trzech latach możesz otrzymać maksymalną zniżkę
- zniżki za zawarcie ubezpieczeń majątkowych

W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych proponujemy:
- OC (Odpowiedzialność Cywilna) za szkody wyrządzone innym osobom lub pojazdom
- AC (AutoCasco) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży
- NNW (Trwałe Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków lub Śmierci) w czasie podróży ubezpieczonym samochodem
- ASSISTANCE pomoc w podróży w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu
- ZK (Zielona Karta) to międzynarodowy certyfikat potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Składki za ubezpieczenia komunikacje są róże w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych i zależą od wielu czynników. Wpływ na ostateczną wartość składki zależy m.in. od: wypracowanych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, wieku właściciela czy współwłaścicieli, rodzaju i marki pojazdu, wieku pojazdu, pojemności silnika i miejsca zarejestrowania pojazdu.Usługi finasowe / Punkt opłat

Punkt opłat to miejsce gdzie możecie Państwo zapłacić za wszystkie swoje rachunki: prąd, gaz, woda, czynsz, telewizja kablowa, Internet, telefon, rtv, zus, podatki, wpłaty na dowolne konto bankowe, raty kredytów, ubezpieczenia, itp.

PROWIZJA ZA WPŁATY LUB PRZELEWY – już od 0,90 zł.

Czas zaksięgowania wpłaty na kontach odbiorców trwa 2 dni robocze od dokonania wpłaty. Dzięki temu macie Państwo pewność terminowych wpłat na konto odbiorcy.

Sprzedaż biletów i polis - online

W naszym biurze w Raciborzu i Kietrzu od marca 2014 będą dostępne w sprzedaży BILETY autokarowe na przewozy osób w transporcie krajowym i międzynarodowym. Współpracujemy z wiodącymi i najpopularniejszymi liniami i przewoźnikami. Osoby podróżujące za granicę, mieszkające w Raciborzu, Kietrzu i okolicach, zapraszamy do wygodnych zakupów i rezerwacji biletów w naszych iurach i ONLINE.

Życzymy Państwu udanych podróży!
TopEmail Polityka priv/cookies | Copyright © 2016 VIP Ubezpieczenia All rights reserved. Web by. INTERMEDIA iem.pl | stat: 0
Wszystkie loga, nazwy marek i związane z tym znaki graficzne zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, służą jedynie określeniu oferty.